نرم افزار مدیریت مشتریان (100 کاربره)

ریال950000000 ریال

CRM جهت مدیریت فروش سازمانی و تحلیل رفتار خریداران (برای استفاده 100 کاربر)

سامانه جامع مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

ویژگی های نرم افزار CRM:

  • مدیریت و نظارت بر فرایند فروش

  • فراموش نشدن پیگیری ها

  • اطلاع رسانی خودکار به مشتری

  • ایجاد بانک اطلاعاتی مشتری ها

  • مشاهده سوابق مشتریان

  • دریافت گزارش های روزانه، هفتگی و ماهانه

  • داشبورد مدیریتی حرفه ای